Dotace

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2016

Ohledně aktuálně vyhlášených dotací kontaktujte obchodní oddělení, kde Vám ochotně pomůžou o dotaci zažádat.

Telefonní číslo: 416 596 030 nebo pomocí kontaktního formuláře.

 

Operační program Životní prostředí, Prioritní osa 2.1

Ministerstvo Životního prostředí vyhlásilo dotace na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech, které budou poskytovány prostřednictvím projektů jednotlivých krajů.

 

Kotle musí splňovat emisní třídu 5 a směrnici ekodesignu.

Maximální uznatelné náklady, ze kterých bude hrazena procentuální dotace: 150 tis. Kč

80 % -­ platí pro kotle na biomasu

75 % ­- platí pro kotle na uhlí a biomasu

70% ­- platí pro kotle na uhlí

dalších 5% pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší: http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty

 

UZNATELNÉ NÁKLADY:

– zdroj vytápění, jeho instalace a doprava

– kompletní rozvody otopné soustavy

– úpravy spalinových cest

– služby energetického specialisty

– zpracování průkazu PENB

– technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu („mikro“ energetická opatření)

 

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY POŽADOVANÉ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI:

– fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

– průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ ­ úsporná. Povinou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek na min. energetickou nárošnost

– písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu

– písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v odinném domě, a to případě více soluvlastníků bytové jednotky

– písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písený souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě

– další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory

 

MIKRO ENERGETICKÁ OPATŘENÍ:

– zateplení střechy nebo půdních prostor

– zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy

– dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)

– oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů

– oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. Zádveří)

– dílčí výměna oken

– výměna vstupních a balkonových dveří

– instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří

– výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

V případě, že nemovitost, kam bude kotel instalován, nesplňuje energetickou třídu „C“, je třeba provést mikro energetické opatření. Postačí realizovat pouze jedno mikro energetické opatření z definovaného seznamu. Jeho vhodnost musí být v rámci žádosti potvrzena energetickým specialistou.

 

Seznam energetických specialistů naleznete zde: http://www.mpo-enex.cz/experti/expertlist.aspx

 

Seznam registrovaných výrobků, na které se vztahuje dotace: http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1

 

 

 

Rychlé kontakty

Třebívlice u Lovosic 411 15, Czech Republic

Po-Pá 7:30 - 15:30

+420 / 416 596 030

info@kotle.cz

Veškeré údaje mají pouze informativní charakter a jsou převzaty z materiálů výrobců jednotlivých kotlů.

Uvedené ceny jsou bez DPH. DPH je 21% při prodeji. Při prodeji s montáží je DPH 15%.

Jiné typy kotlů dodáváme dle požadavků na obchodní oddělení.

Potřebujete poradit?

CAPTCHA
Go to top